Poslední úpravy - Vyhledat:

wiki.esports.cz


Zpravodajství


Hokej


Fotbal


Tenis


Onlajny


Klubové weby


Ostatní - Archiv


O wiki

edit SideBar

VkládáníFlashe

Flashové reklamy

Bývají s nimi vždycky problémy, tady je vzorový kód, který funguje:

 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
  width="745" height="100"> 
 <param name="movie" value="http://vanda.esports.cz/bannery/jmeno.swf?clickthru=http://www.example.com">
 <param name="quality" value="high">
 <param name="wmode" value="transparent">
 <embed src="http://vanda.esports.cz/bannery/jmeno.swf?clickthru=http://www.example.com"
 quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
 type="application/x-shockwave-flash" width="745" height="100" wmode="transparent">
 </embed>
 </object>
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 15.02.2008, 10:11